Skoro czytasz ten tekst, oznacza to, że w jakiś sposób zainteresował cię temat magii. Być może jesteś młodym człowiekiem w swoim nastoletnim okresie, który w ramach buntu względem ustanowionej religijnej tradycji swoich przodków szuka innych opcji. Może jesteś już “dojrzałym” młodym dorosłym, który szuka sposobu na lepsze zrozumienie otaczającego go świata. A może starcem, który nadal odkrywa niesamowitości tego świata z otwartym umysłem i pełną pasji siłą. Nieistotne, do której grupy należysz. Jeśli tutaj jesteś znaczy to, że chcesz zostać magiem lub wkrótce, zechcesz nim zostać.

Co to znaczy być magiem? Kim byli magowie? Kim są współcześnie? Jakie funkcje pełnią? Czy to tylko bajania dawnych lat? Wszystkie te pytania są pierwszymi jakie laikom przyjdą pewnie do głowy.

Magowie

Najwcześniejszy znany nam przypadek użycia słowa Mag pochodzi z 520 roku przed naszą erą, z Inskrypcji z Behistun, której na przestrzeni lat przypisywano różne znaczenie. Wydawałoby się, że każdy, kto ją napotkał widział w niej to, co sam chciał zobaczyć (od pochwały Zeusa, przez karanie nieposłusznych uczniów do nawet wniebowstąpienia Chrystusa). Prawdziwe znaczenie inskrypcji odcyfrował Henry Rawlinson w 1836 roku. Okazało się, że powstała ona w celu uhonorowania zwycięstwa władcy Dariusza I Wielkiego nad buntem maga Gaumaty. Określenie Mag w starożytnej Persji oznaczało kapłana, nauczyciela, arcykapłana, strażnika ognia lub układacza hymnów. Wszystkie te funkcje łączyły się z religią Persji – zaratusztrianizmem, najstarszą religią świata, która istnieje do dnia dzisiejszego. Herodot wspomina o medyjskich mędrcach zarówno w odniesieniu do ludu jaki i w stosunku do kasty kapłanów Medów i Persów, u których funkcja ta była dziedziczna. Magowie odgrywali znaczącą rolę na dworze króla Medów Astyagesa, który zatrudniał ich jako „doradców i tłumaczy snów”.

Tyle w kwestii rozumienia tego słowa tradycyjnie, z czasem jednak znaczenie magów zmieniało się, w okresie hellenistycznym zaczęto nazywać tak wszystkich mędrców w różnych rejonach świata. Byli oni znawcami astrologii, matematyki, alchemii i magii, która w tamtym okresie była traktowana na równi z innymi naukami. Z czasem równiez zaczęto magów wiązać z greckimi wywoływaczami i czarownikami zwanymi goetami. W ten sposób wykształciło się bardziej współczesne znaczenie słowa mag, jako tego, który ma związek z magią i jest zdolny do wywoływania zjawisk “nadprzyrodzonych”.

Co to oznacza “zostać magiem” w dzisiejszych czasach?

Jak się możesz domyślać, w XXI wieku z byciem magiem nie wiążą się żadne honory, polityczne pozycje, czy uznane narodowo kapłańskie role. Wielu z nas nad tym rozpacza, z drugiej jednak strony, możemy się dzięki temu skupić na tym, co istotne w magii.

Charakterystyczną cechą wszystkich magów od zawsze było posiadanie ezoterycznej wiedzy, obcej dla powszechnych ludzi. Nawet wśród wyznawców nauk Zoroastra, tylko część ludzi (kasta kapłańska) wtajemniczona była w wyższe, ezoteryczne arkana religii i wiedzy magicznej. Podczas gdy zlaicyzowany lud uczestniczył jedynie w egzoterycznej części religii, która przedstawiana im była w sposób symboliczny i pozbawiony ezoterycznego kontekstu. Dopiero z czasem do środowisk publicznych i ogólnodostępnych przedostawały się skrawki magicznej wiedzy skrywanej przez kastę kapłańską. Wiedza ta powtarzana i rozpowszechniana przez wiele pokoleń mogła utracić swoją świetność, swoją prawdziwą naturę i swój przekaz, dlatego główną aspiracją współczesnego Maga powinno być zbieranie, syntezowanie i życie tą ezoteryczną tajemną doktryną, w której zawierają się uniwersalne prawa kreacji, kosmologii, natury i człowieka. Jak jest to możliwe, skoro wiedza ta mogła się zacierać? Arkana zawsze bronią się same i nie są w żaden sposób ograniczone ludzkimi barierami, to uniwersalne prawa mające swoje źródło wyżej niż nam się początkowo może wydawać – w ten sposób te święte nauki i ta święta wiedza może przetrwać eony, by ponownie ujawnić się na świetle dziennym poprzez wybitne jednostki – Magów.

Czy każdy może być magiem?

Oczywiście, że każdy. Każdy, kto jest w stanie spełnić wymagania bycia magiem. Każdy kto potrafi dostosować się do odpowiedniej mentalnej i duchowej dyscypliny. Każdy, kto potrafi Milczeć. Każdy, kto potrafi Zrozumieć. Skąd masz wiedzieć, czy się nadajesz? Poddaj siebie próbom! Próby są proste, ale nie są łatwe.

Mógłbym w tym miejscu przytoczyć wiele teorii na temat magicznego talentu, linii krwi (magowie często równiez dziedziczyli tę funkcję), a nawet roztoczyć przed tobą wizję doskonalenia duszy do roli Maga na przestrzeni wielu cykli inkarnacji. Nie chcę jednak robić tego w szczegółach, ponieważ koncepty te mogą cię zniechęcić przed praktyką – a przecież cel tego tekstu powinien być zupełnie inny. Załóżmy więc umownie, że każdy może zostać magiem jeśli ma ku temu talent i odpowiednie umiejętności.

Jaki powinien być mag? Jakie powinien mieć cechy?

Ja sam uczony byłem Sztuki od małego, dlatego podstawową cechą jaka przychodzi mi do głowy jest otwartość dziecka. Jeśli zaczynasz swoją ścieżkę powinieneś być otwarty na wszystko, co cię spotyka na niej, niczym dziecko nie znające zwątpienia. Z pewnością nie jest to łatwa do uzyskania cecha przy byciu racjonalnym dorosłym. Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że i mnie nie zdarza sie wątpić. Po prawdzie im więcej wiem, tym bardziej wątpię w swoją wiedzę. Napędza to koło zamachowe poznania. Łaknienie tajemnej wiedzy jest cechą charakterystyczną dla magów. To pewnie druga z jakości charakteru, jakie należy posiadać. Nie traktuję magii jako narzędzia do osiągania celów, postrzegam ją raczej jako namiętną boginię, która za odpowiednie starania wynagradza swego niestrudzonego kochanka. Oczywiście to jedynie metafora, jakkolwiek oddająca mój stosunek do magii.

Wielu uczonych aspirujących do roli magów pisało tomy na temat tego, jacy powinni być magowie. Wielu z nich nie osiągnęło nawet połowy ze stawianych przez siebie samych wymagań. Dlatego uważam, że należy ograniczyć się do minimum. Otwartość, niestrudzoność, umiejętność Milczenia. Oto najważniejsze cechy jakie powinieneś posiąść. Jeśli będziesz otwarty i niestrudzony to na ścieżce maga uzyskasz wszystkie pozostałe jakości i cechy. Nie twierdzę, że ten proces będzie przyjemny. Jednak rezultat jest błogosławieństwem.

A co z tym Milczeniem? Darzę je olbrzymią emfazą i dla mnie osobiście ma duże znaczenie. Wymóg milczenia nie jest przypadkowy. W dawnych, egipskich szkołach misteryjnych przed magami stawiano wymóg okresu próbnego polegającego na zachowywaniu milczenia przez nawet kilka lat. W ten sposób mieli udowodnić swoje oddanie misteriom, które chcieli posiąść. I nauczyć się milczeć o wiedzy, którą uzyskają. O milczeniu wspomina też jeden z ważniejszych klasyków literatury magicznej XIX wieku, Eliphas Zahed Levi.

Trzeba Wiedzieć, żeby się Odważyć.
Odważyć się, żeby Zechcieć.
Chcieć, żeby osiągnąć Królestwo.
A żeby panować, trzeba Milczeć.

ELIPHAS LEVI, WYSOKA MAGIA

Milczenie uczy nas uszanowania tradycji, milczenie uczy nas pokory, milczenie mówi nam więcej o sobie niż setki wypowiedzianych w pośpiechu słów. Kiedy milczymy, obserwujemy, widzimy więcej i medytujemy nad tym, co widzimy. Milczenie pozwala nam dokonywać syntezy wiedzy wewnątrz nas. I choć w przyszłych tekstach planuję powrócić do czterowiersza Leviego, czy też do Czterech Mocy Sfinksa, tak w tym miejscu tylko tyle musi być o Milczeniu powiedziane.

Jak prowadzenie bloga o magii ma się do Milczenia i zachowywania arkanów w tajemnicy? Żyjemy w erze, w której wszystkie arkana zostały już ujawnione, po prostu większość nie posiada oczu, by widzieć, ani uszu by słyszeć. Formuła Christiana Rosenkreuza jakkolwiek nadal jest w mocy. Arkana ujawnione tracą na szlachetności. Rzucone przed prosięta zostały utaplane w błocie. Osły niczego nie zrobiły sobie z posłania z róż. Jakkolwiek w istocie utraty tej szlachetności kryje się prawdziwa natura tych arkan – one bronią się same przed profanami. Dlatego możliwym jest prowadzenie bloga o magii i nadal zachowywanie warunku Milczenia. Albowiem, cokolwiek nie zostanie o niej powiedziane, cokolwiek nie zostanie napisane, profan i tak nie pojmie jej natury, która nie jest intelektualna, a jedynie empirycznie doświadczalna. Mogą oni powtarzać dawne formuły, motta i kreda, ale nie przyniesie im to pożytku, jeśli sami nie wyruszą ścieżką maga.

Odpowiedz sobie zatem na pytanie, czy chcesz zostać magiem? Czy chcesz spróbować? Czy kusi cię ta tajemna kochanka tak, jak niegdyś skusiła mnie?