Serwis/Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://Magistis.com oraz wszystkie jej podstrony.

Administrator Danych Osobowych – dalej zwany Administratorem osoba bezpośrednio odpowiedzialna za gromadzenie, ochronę i przekazywanie danych osobowych, Administrator Serwisu.

Procesor Danych Osobowych – podmioty przetwarzające dane osobowe w celu świadczenia Usługi w ramach Serwisu.

Usługa – udostępnianie treści znajdujących się w Serwisie, umożliwienie dołączenia do Forum Dyskusyjnego, umożliwienie korzystania z systemu komentarzy zaimplementowanych w Serwisie, a także system zapisów na kursy, webinaria i do newslettera.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca w jednej lub więcej Usług opisanych w Polityce.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Serwisu jest Administrator Magistis.com z siedzibą znajdującą się w Wielkiej Brytanii.

III. Procesorzy Danych Osobowych

 • Fasthosts Ltd. z siedzibą w Glucester (UK) – dostawca hostingu, skrzynki mailowej oraz procesor przechowujący wszystkie dane osobowe pozyskiwane przez stronę.
 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA) – statystyki, spersonalizowana reklama.
  Polityka Prywatności Google
 • Meta Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA) – statystyki, spersonalizowana reklama.
  Polityka Prywatności Meta Platforms
 • WordPress z siedzibą w Irlandii – zbieranie danych statystycznych za pomocą aplikacji Jetpack.com przy wykorzystaniu plików cookies.
  Polityka Prywatności Jetpack/Wordpress
 • MailPoet – zbieranie adresów email w celu świadczenia usługi newslettera.
  Polityka Prywatności Mailpoet

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Google Inc., Facebook Inc. przekazywane są poza terytorium Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich (do USA gdzie znajdują się siedziby spółek). Więcej informacji na temat sposobu ochrony danych osobowych świadczonych przez procesorów można uzyskać bezpośrednio na ich stronach.

IV. Gromadzenie Danych Osobowych

W ramach świadczonych Usług, Serwis gromadzi poniższe dane osobowe:

 • Adresy Email
 • Imiona Użytkowników
 • Nazwę Profilu Discord (w przypadku podania jej w formularzu)
 • Dane gromadzone automatycznie w związku z zastosowaniem plików cookies (adresy IP i preferencje użytkowników).

V. Pliki Cookies

 • Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie urządzenia końcowego przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie łączy się z Serwisem, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pomocą formularza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji działań.
 • W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie All About Cookies.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

VI. Ochrona Danych Osobowych

Administrator Serwisu magistis.com dokłada wszelkich starań by zapewnić zgromadzonym danym osobowym ochronę w najwyższym standardzie technologicznym zgodnie z wymaganiami Ustawy oraz RODO.

Wśród elementów ochrony danych osobowych znajdują się:

 • Nieudostępnianie danych osobowych podmiotom, które nie są wymienione w Polityce Prywatności Serwisu.
 • Dokonywanie regularnych kopii zapasowych bazy danych.
 • Dokonywanie regularnych aktualizacji oprogramowania i systemu zabezpieczeń.
 • Stosowanie protokołu SSL na stronie Serwisu.
 • Regularna zmiana haseł generowanych automatycznie przez narzędzie do tego stworzone, zawierające zarówno wielkie jak i małe litery, liczby i znaki specjalne.
 • Ograniczenie osób, które mają dostęp do zarządzania danymi osobowymi do Administratora Danych Osobowych.
 • Przygotowany Rejestr Czynności Przetwarzania.
 • Dokumentacja służąca raportowaniu i ewidencjonowaniu ewentualnych naruszeń lub wycieku danych osobowych.

Magistis.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane w magistis.com linki do innych stron internetowych. Magistis.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecam weryfikację każdego z moich partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VII. Udostępnienie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Magistis.com dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VIII. Zmiana polityki bezpieczeństwa

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://magistis.com/polityka-prywatnosci/.

IX. Usunięcie Danych Osobowych

W każdym momencie Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora Danych Osobowych w celu wycofania swojego pozwolenia na ich przetwarzanie lub zażądania ich usunięcia. Użytkownik ma również możliwość zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

X. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcam do kontaktu pod moim e-mailem: kontakt@magistis.com.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, proszę o kontakt pod e-mailem: kontakt@magistis.com.