Modlitwa Pierwsza | Dobra na rozpoczęcie pracy magicznej

Święty jest bóg, ojciec wszystkiego.
Święty jest bóg, którego rady wykonywane są przez jego własne moce.
Święty jest bóg, który pragnie być poznanym i jest poznany przez własny lud.
Święty jesteś ty, który własnym słowem ustanowiłeś wszystko, co istnieje.
Święty jesteś ty, na którego obraz powstała cała natura.
Święty jesteś ty, który istnieje jako jedyny w naturze.
Święty jesteś ty, który przewyższa wszelką doskonałość.
Święty jesteś ty, silniejszy niż wszelka moc.
Święty jesteś ty, potężniejszy niż wszelka chwała.

Ty, do którego zwracamy się w milczeniu,
Niewypowiedziany, Niewymawialny.
Przyjmij ofiarę czystej mowy serca i duszy, która dociera do ciebie.
Spełnij moją prośbę bym posiadł wiedzę pasującą mojej istocie.
Daj mi moc, a dzięki niej oświecę tych, którzy są w niewiedzy, braci mojej rasy, synów twoich.
W ten sposób wierzę i składam świadectwo; idę do życia i światła.
Błogosławiony jesteś, ojcze. Ten, który podąża Twoją ścieżką, pragnie być tak święty, jak Ty jesteś święty, ponieważ dałeś mu wszelką władzę.

Hymn do Hermesa – Thota

O Hermesie, Panie całego kosmosu,
o ty, który jesteś w sercu,
o koło Księżyca
okrągłe i kwadratowe,
pierwszy autorze słów mowy
o Ty, który przekonujesz dla sprawiedliwości,
odziany w płaszcz, sandały ze złotymi skrzydłami,
woźnico ducha krążącego po powietrznym torze podziemnej otchłani,
o oko Heliosa,
pierwszy twórco mowy pełnej głosu!
Z twoimi nieśmiertelnymi lampami,
daj radość tym, którzy są w podziemnych otchłaniach,
śmiertelnikom, którzy zakończyli życie.
Proroku śmiertelnych,
jesteś tym, o którym mówi się, że jest nicią Mojr i boskim śnieniem!

O wszechogarniający i nieujarzmiony!
Dobremu ofiarowujesz dobre rzeczy,
ale tchórzowi dajesz smutek.
Świt wstaje dla ciebie,
i dla ciebie Noc się zbliża.
Stałeś się panem nad wszystkimi żywiołami,
nad Ogniem i Powietrzem, Wodą i Ziemią,
kiedy stałeś się sternikiem całego kosmosu.
Odprowadzasz dusze tych, których chcesz,
ale niektórych budzisz z powrotem!

Stałeś się porządkiem świata,
Emisariuszem wyroczni w dzień i w nocy.
Uzdrawiasz wszystkie bóle wszystkich śmiertelników.
Przyjdź do mnie modlę się o błogosławiony
o wielki synu doskonalenia umysłu Boskiej Pamięci,
w łaskawej formie i łaskawym umyśle!
Bo ja jestem pobożnym proszącym, jestem twoim żołnierzem.
Okaż swoją postać łaskawie i objaw mi się,
abym mógł cię zgłębić dzięki sztukom twoim mantycznym i twoim cnotom;
Proszę Cię, Panie, zmiłuj się nade mną,
ukaż mi się bez podstępu,
ześlij na mnie Twe święte widzenie.

Hymn do Hermesa Soter

Witaj Hermesie, o jasny i szybki Zbawicielu na ścieżkach wszystkich światów!
O ty, który kochasz być bliskim przyjacielem ludzkości,
o ty, który tniesz do serca, znając wszystko, co jest w środku,
o Ty, który pilnie czuwasz na każdym krzyżu i każdym rozwidleniu,
o ty, któremu żaden bóg ani żaden człowiek nie może odmówić!

Synu Mai i potomku Atlasa, który zna tajemnice wszystkich gwiazd,
posłańcu Zeusa i wszystkich bogów, który dostarcza słowa tu i tam!
Dając wszystkim umysłom rozum do rozróżniania bogów i wszystkich ich licznych dzieł,
dając we wszystkie ręce umiejętność włączenia się w dzieło samych bogów,
wielki jesteś, który ustanowiłeś niebiańskie obrzędy ofiarowania i oddawania czci!

Nosicielu baranka, nosicielu różdżki, przywódco rabusiów i złodziei!
Dbasz o dobro wszystkich wszelkiego rodzaju, miły Hermesie!
Prowadzisz ich pośród pstrokatych płaczów złamanych serc, przebiegły Hermesie!
Bronich ich przedd tymi, którzy chcą ich pożreć, zaciekły Hermesie!
Woźnico stad, pasterzu żywych, przewodniku umarłych!

Bądź dla nas łaskawy, panie świata, na wszystkie nasze podróże i trudy w nich!
Prowadź nas we właściwe miejsce, we właściwym czasie, we właściwy sposób, we właściwym dniu; utrzymuj nasze ręce tak czyste, jak tylko mogą być, ale nie bardziej brudne, niż tego potrzebujemy.
Swoim przewodnictwem ochroń nas na naszych drogach przed wszystkimi okropnymi Nosoi;
przez swoje podstępy, o Hermesie, prowadź ich daleko, zupełnie inną drogą!

Bądź łaskawy, panie świata, który zbierasz dobra bogów i ludzi!
Zaprowadź nas wszystkich do słodkiego bezpieczeństwa, do spokojnych portów, do miejsca, które nazywamy własnym, do schronienia nietkniętego przez zarazę lub marnotrawstwo straszliwego, nienawistnego rozkładu!
Niech twoja lira ukoi rozszalałe serca błyskotliwych dzieci Matki Leto;
powstrzymaj ich śmiertelne strzały, o panie, ale jeśli je wypuszczą, zabierz nas z ich lotu!

Przyjdź, zbawicielu Hermesie, i wysłuchaj mojej żarliwej modlitwy;
bądź uprzejmy i łaskawy dla wszystkich, którzy szukają twojej opieki.

Modlitwa Druga

Iō Hermēs! Iō Hermēs! Iō Hermēs! Iō Hermēs!

Hermesie, zbliż się i wysłuchaj mojej prostej modlitwy!
Usłysz mnie, szybki boże, o ty ze skrzydlatymi sandałami!
Usłysz mnie, jasny boże, o ty, który trzymasz kerykeon!
Wysłuchaj mnie, chytry boże złodziei i rabusi!
Wysłuchaj mnie, mądry boże, prowadzący ludzi, duchy i bogów!
Iō Hermes!

Łaskawy Hermesie, przewodniku i podróżniku!
Zrodzony z pięknej Mai i wszechmocnego Zeusa, przeznaczony do wielkich dzieł,
dziecko potężnej góry Kyllene, knujące i wiedzące już w żłobku,
Zrodzony czwartego dnia miesiąca o świcie, zrobił lirę w południe,
Ukradł bydło Apolla w nocy, zyskując przewodnictwo i dalekowzroczność jako niemowlę!
Iō Hermes!

Wzywam Twoje liczne imiona, wielki Boże; wysłuchaj mnie i odpowiedz łaskawie!
Athanatos, Aglaos, Kydimos, Krateros!
Pompaios, Diaktoros, Angelos, Mastērios!
Klepsiphrōn, Mekhaniōtēs, Polytropos, Euskopos!
Kharidōtēs, Poneomenos, Eriounēs, Khrysorrapis!
Iō Hermes!

Bądź dla mnie łaskawy, panie Hermesie, i prowadź mnie moimi ścieżkami!
Prowadź mnie do celu szybko, potajemnie, bezpiecznie i szybko.
Naucz mnie wszystkich studiów, nauk ścisłych, umiejętności i rzemiosła.
Ostrzegaj mnie przed wszelkimi kradzieżami, oszustwami, podstępami i rabusiami.
Udoskonal mnie w języku, rozmowie, handlu i poznaniu.
Iō Hermes!

Iō Hermēs! Iō Hermēs! Iō Hermēs! Iō Hermēs!

Modlitwa Trzecia

Hermesie, przybądź blisko, nad mą modlitwą pochyl się nisko!
Wysłanniku Zeusa i boski synu Maji;
Zaciekły władco ludzkości.
O wszechmocnym sercu i rozważnym umyśle.
Niebiański posłańcu, o talentach różnych.
Którego potężna sztuka zabiła Argusa wiecznie czujnego.

Ty, w uskrzydlonych sandałach, mężom przyjazny profeto mowy!
Opiekunie, radujący się, w sztukach biegły i w oszustwie boski.
Wykładnio wszystkiego, pocieszycielu przegranych, co zyski rozdzielasz!
Dzierżący broń Ejreny czystą, o błogosławiony Boże różnorodnej mowy.
Uwalniający od znojów, druhu śmiertelnych w cierpieniach.

Mowy orężu straszliwy, którego ludzie czczą.
Pojaw się o Hermesie, i suplikę usłysz tą;
Dopomóż moim uczynkom, życie zakończ pokojem,
obdarz mową szlachetną i niezawodną pamięcią.