Lepiej zapalić maleńkie Światło, niż przeklinać Ciemność

Collegium Magorum

Collegium Magorum to instytucja magiczna powołana do życia we wrześniu 2022 roku dla dobra uczonych w dziedzinie magii oraz w służbie praw dotyczących właściwego sposobu posługiwania się nią i wykorzystywania jej. Collegium zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem, sprawdzaniem i rozpowszechnianiem wiedzy magicznej. Działalność Collegium skupiać się będzie na analizie źródeł, indywidualnym rozwoju członków, gromadzeniu bazy książek i magicznych traktatów oraz praktycznym celebrowaniu rocznych cyklów natury. Realizacja założonych celów będzie możliwa przez istnienie witryny Collegium, serwera Discord oraz zaangażowaniu członków. Witryna jest narzędziem służącym do promowania magii, systematyzowania wiedzy w postaci treningu oraz biblioteki, a także narzędziem publikacyjnym dla periodyku wydawanego przez Collegium. Serwer zaś służy dyskusjom, bezpośredniej interakcji członków i realizowaniu projektów edukacyjnych.

CZY WARTO?

Członkowie Collegium zyskują:

 • środowisko do rozmów o magii
 • dostęp do rozległej biblioteki
 • możliwość usystematyzowania własnego treningu magicznego
 • okazję do wzięcia udziału w grupowych projektach edukacyjnych

WARTOŚCI COLLEGIUM

Podobnie jak w przypadku każdej dyscypliny, która wiąże się z użyciem mocy w ramach Sztuki, przyjęliśmy pewien kodeks postępowania, który wyznacza nasze wartości. Należy patrzeć na nie bardziej jak wzorzec, jakiego oczekujemy od siebie w naszym życiu prywatnym i magicznym, niźli jako sztywne zasady postępowania. Nie mniej, liczymy, że każdy przychodzący do nas czarownik, mag czy adept odnajdzie w tych zasadach mądrość i zdecyduje się je zaadaptować w swoim życiu.

Regulamin Serwera

Jako serwer i społeczność jesteśmy dumni z wysokich standardów i oczekiwań dotyczących zachowania. Jesteśmy tutaj, aby wspólnie dążyć do Prawdy i pomagać sobie nawzajem w odnajdywaniu Prawdy tam, gdzie można ją znaleźć, oraz zachęcać do studiowania okultyzmu i magii, czy to z punktu widzenia mistyka, maga, uczonego, historyka, czy po prostu kogoś zainteresowanego podłapaniem kilku fajnych sztuczek tu i tam.

Jednak, aby ułatwić takie dyskusje i zapewnić ich jakość i skuteczność, oczekujemy, że każdy członek tej społeczności zrozumie i będzie przestrzegał zasad, które określiliśmy dla nas wszystkich. Osoby, które łamią te zasady, mogą podlegać wydaleniu z Collegium.

Ten serwer jest przeznaczony dla dojrzałej publiczności rozmawiającej na dojrzałe tematy. Proszę nie dołączać, jeśli jesteś dzieckiem lub jeśli chcesz zachowywać się jak dziecko.

 • Duchowość, mistycyzm, religia i okultyzm to tematy wymagające pewnego poziomu dojrzałości. Jeśli nie jesteś w stanie lub nie chcesz rozwinąć lub poświęcić dojrzałości wymaganej przez te tematy, to nie jest to społeczność dla ciebie.
 • Niedojrzałe zachowanie obejmuje między innymi: ciągłe dzielenie się nonsensownymi wiadomościami, częstą zmianę imienia w celu zaciemnienia własnej tożsamości, niepotrzebne lekceważenie rad lub sugestii po poproszeniu o to od innych oraz niepotrzebne lub rozmyślne używanie obscenicznych treści w komunikacji.
 • Może i jesteśmy dojrzali na tym serwerze, ale lubimy się dobrze bawić i cieszyć się towarzystwem innych. Mimo to, proszę, trzymaj się naszych ogólnych standardów i konwencji przyzwoitości i zrozum, że istnieje punkt, w którym nawet „treści dla dorosłych” mogą być niedojrzałe.
 • Osoby, które nadal zachowują się niedojrzale, nieprzyjemnie lub w inny sposób destrukcyjnie, po otrzymaniu ostrzeżenia, aby przestać, zostaną usunięte z Collegium i zbanowane.

Obejmuje to wielokrotne używanie poleceń botów, niewłaściwe użycie tagów spoilerów lub wysyłanie wiadomości DM do dużej liczby osób, które nie dały Ci do tego zaproszenia.

 • Obejmuje to udostępnianie memów i tworzenie offtopu.

Obejmuje to wielokrotne używanie

Traktuj innych ludzi z życzliwością i szacunkiem; nie nękaj nikogo ani nie wysyłaj do nich problematycznych lub niechcianych treści, zarówno publicznie na serwerze, jak i w czatach prywatnych.

 • „Nękanie” obejmuje dla nas, ale nie ogranicza się do: naśmiewania się z innych, poruszania tematu dyskusji, w którym wyraźnie stwierdzono, że nie chcą kontynuować lub wysyłania/publikowania memów/obrazów/GIFów/naklejek/itd. z treściami, które obrażają innych lub sprawiają, że czują się niekomfortowo po poproszeniu o zaprzestanie.
 • Brak szacunku to nie tylko coś, co jest skierowane przeciwko jednostkom, ale także tradycjom religijnym/duchowym, organizacjom i tym podobnym. Nie rób tego.
 • Podczas gdy pewne zachowania lub żarty mogą być uważane za śmieszne w bliskiej grupie przyjaciół lub podczas gdy pewne zdecydowane podejście do dyskusji może być akceptowalne w niektórych sytuacjach, pamiętaj, że inni członkowie mogą nie zawsze mieć takie samo poczucie humoru jak ty. Powstrzymaj się od zachowywania się w sposób, który mógłby sprawić, że zostaniesz uznany za dupka; nie tylko sprawi to, że ludzie nie będą chcieli dalej z Tobą rozmawiać, ale także po prostu psuje to tok rozmowy dla wszystkich. Niegrzeczne lub głupkowate zachowanie przyniesie ci ostrzeżenie i zachętę do bardziej pełnego szacunku i dojrzałego zachowania; kontynuowanie zaowocuje banem.
 • Pamiętaj, aby w razie potrzeby oznaczać wiadomości lub obrazki jako spoilery (poprzez użycie ||spoiler|| → znacznika spoilerów). Obejmuje to nie tylko treści spoilery, ale także wszystko, co może sprawić, że inni mogą poczuć się niekomfortowo.
 • Jeśli masz z kimś konflikt, nie przenoś go na forum publiczne.

poleceń botów, niewłaściwe użycie tagów spoilerów lub wysyłanie wiadomości DM do dużej liczby osób, które nie dały Ci do tego zaproszenia.

 • Obejmuje to udostępnianie memów i tworzenie offtopu.

Prosimy wszystkich naszych członków, aby podjęli wysiłek w celu dostarczenia rozsądnego uzasadnienia, źródeł lub innych informacji dla składanych przez siebie argumentów, opinii, oświadczeń, zwłaszcza na prośbę innych (chociaż inni nie powinni nas do tego zachęcać).

 • Źródła podstawowe lub naukowe lub renomowane artykuły, artykuły lub blogi zawsze dobrze jest zacytować, aby poprzeć swoje twierdzenia i argumenty. Szanuj innych proszących Cię o źródła i nie krępuj się pytać ich również.
 • Składanie nieuzasadnionych twierdzeń, niepodawanie źródeł i naleganie, że ma się rację, mimo że inni dostarczają przeciwnych dowodów, jest złym postępowaniem i przyniesie ci ostrzeżenie; ciągła wytrwałość i upór w tym skutkować będzie banem.
 • Jeśli nie możesz podać źródła lub dowodów dla twierdzenia, powiedz, że masz teorię, której nie można przedstawić za pomocą weryfikowalnych lub akredytowanych źródeł.
 • Dostarczanie dowodów z własnego doświadczenia lub niezweryfikowanej osobistej gnozy jest całkowicie akceptowalne w niektórych kontekstach, ale pamiętaj, aby powiedzieć tak, aby nie pomylić dowodów zewnętrznych z dowodami wewnętrznymi.
 • Jeśli przedstawisz swoją własną teorię opartą na własnych przypuszczeniach, pamiętaj, że będzie ona przedmiotem dyskusji każdego na serwerze (jak każda inna teoria lub temat). Chociaż zachęcamy do rozsądnej obrony własnych teorii i przypuszczeń, prosimy o pokorę i dojrzałość, aby zaakceptować możliwość własnej omylności lub omylności swoich źródeł i być otwartym na poprawki, lub ulepszenia.

Rozpowszechnianie antynaukowych, antymasońskich lub podobnych spisków o dominacji nad światem przez jaszczurki lub o tym, jak 5G powoduje gejowskie żaby, jest w dużej mierze dezinformacją/kłamstwem i powinno być omawiane tylko z wyjątkowo ostrożnym, krytycznym spojrzeniem i podejściem.

 • Chociaż jesteśmy serwerem zainteresowanym dyskusją na temat niezwykłych rzeczy, które mogą wydawać się dziwactwem, nadal istnieje różnica między zwykłą rozmową brzmiącą jak nonsens, a faktycznym gadaniem nonsensu. Prosimy o opanowanie ciekawości i niedowierzania rozsądkiem i racjonalnością.
 • Chociaż nie ma to zastosowania do wszystkich z nich, wiele teorii spiskowych opiera się na dezinformacji w celu upolitycznienia innych niepolitycznych dyskusji lub na antysemickich, rasistowskich lub w inny sposób dyskryminujących przekonaniach. Jeśli zaproponujesz do dyskusji jakieś teorie spiskowe, przygotuj się na to, by inni krytycznie je przyjrzeli, ich historycznemu pochodzeniu, ich konotacji społeczno-kulturowej i tym podobne. Chociaż zachęcamy do lepszego poznania tych rzeczy i zmiany zdania lub otwarcia w inny sposób swojej perspektywy na alternatywne punkty widzenia, pamiętaj, że jeśli będziesz bronić takich upolityczniających lub dyskryminujących teorii po ich uświadomieniu, zostaniesz uznany za naruszającego kilka z naszych zasady.

Jeśli masz szczere pytanie, możesz je zadać, ale nie próbuj wprowadzać innych w błąd ani zaprzeczać własnym logicznym lub racjonalnym błędom poprzez obłudną sofistykę, zwodniczą argumentację, pozornie inteligentne zaciemnianie lub odgrywanie adwokata diabła.

Niezależnie od tego, czy chodzi o politykę amerykańską, bieżące wydarzenia na Bliskim Wschodzie, dyskusje ideologiczne bez ezoterycznych podstaw, czy inne tego typu bieżące dyskusje polityczne, pamiętaj, że jesteśmy grupą o wielu różnych perspektywach, a polityka nie jest ezoteryczna ani duchowa. Nie jest więc tematem wartym uwagi lub czasu naszego serwera.

 • Pomimo dobrych intencji dyskusje polityczne mają niefortunną tendencję do przekształcania się w brzydkie kłótnie, w których ludzie nie są w stanie się znieść, stają się nieprzyjemni i często powodują zbyt wiele problemów, które łamią inne zasady w tym procesie, co prowadzi do tego, że jedna lub więcej osób zostanie zbanowanych z powodu czegoś, co nigdy nie powinno się wydarzyć na serwerze. Im mniej rozprasza nas dyskusja o sprawach politycznych, tym lepiej funkcjonujemy jako społeczność.
 • Jako serwer i społeczność zajmujemy zdecydowane stanowisko przeciwko faszyzmowi, nazizmowi, neonazizmowi, biorąc pod uwagę naszą hermetycznie kierowaną moralność i etykę oraz biorąc pod uwagę nieodłączne zagrożenia, jakie te ideologie stwarzają, zarówno online, jak i offline, dla wielu ludzi poza rozsądną definicją polityki. Jednak nadal wymagamy od ludzi, aby nie omawiali na tym serwerze spraw lub prac dotyczących antyfaszyzmu, liberalnej lub lewicowej polityki, nieekstremistycznej prawicowej lub konserwatywnej polityki, aby jeszcze lepiej trzymać się tej zasady.

W uzasadnionych przypadkach przenieść dyskusje do odpowiedniego kanału. Na naszym serwerze istnieje wiele różnych kanałów, z których każdy koncentruje się na innym temacie. Prosimy starać się utrzymywać aktualne tematy dla tych, którzy mają jakiś temat, lub w inny sposób prowadzić ogólną dyskusję na kanałach z ogólnymi lub różnymi tematami.

 • Czasami pomocne może być przeniesienie rozmów z jednego kanału do drugiego, jeśli temat dyskusji za bardzo odbiega od pierwotnego punktu wyjścia. Możesz to zrobić sam lub ktoś z zespołu moderacji może to zrobić.
 • Jeśli konkretna dyskusja w kanale staje się wystarczająco długa i angażująca i grozi zagłuszeniem innych tematów dyskusji należących do kanału, należy przenieść ją do wątku. Skontaktuj się z jednym z adminów, aby utworzyć wątek na tym kanale i przenieść tam dyskusję.

Jeśli chcesz publicznie polecić jakąkolwiek grupę, taką jak zakon duchowy lub inny serwer Discord, poproś najpierw jednego z zespołu @Kapituła, aby sprawdzić, czy jest to w porządku i rozsądne, aby to zrobić tutaj.

 • Spamowanie linków do innych serwerów lub stron Discord, zarówno publicznie na kanałach, jak i do naszych członków w czatach, jest zakazane i wiąże się z wydaleniem z Collegium.
 • Konta zaangażowane w rajdy oparte na botach, niezależnie od tego, czy wysyłają wiadomości publicznie na serwerze, czy do członków w DM, zostaną natychmiastowo zbanowane.

Jeśli chcesz udostępnić publicznie swoje treści z YouTube lub inne treści online na naszym serwerze, najpierw poproś jednego z członków zespołu @Kapituła, aby sprawdzić, czy jest to w porządku i rozsądne.

Prywatne konflikty przenoszone na grunt publiczny mają niesamowitą skłonność do powiększania się i dotykania większej ilości osób. Wszelkie swoje prywatne konflikty, niesnaski i niezgody zachowuj między sobą, a osobą, którą dotyczą. Przyczynianie się do szerzenia niezgody między członkami Collegium skutkować będzie wydaleniem. Podobnie sprawa się ma w sytuacji wypłynięcia prywatnych rozmów, które obmawiają kogoś, nastawiają jednych przeciwko drugim i tworzą spory wewnątrz Collegium.

Środowisko magiczne niestety przepełnione jest ludźmi, którzy zamiast Prawdy, poszukują seksu. Collegium jest organizacją, która nie akceptuje nawiązywania się romantycznych relacji między członkami. Jeśli taka relacja się pojawi i zostanie ujawniona – w konkretnych sytuacjach mających wpływ na członków Collegium, może oznaczać wydalenie obu stron z serwera.

Na serwerze istnieją głównie kanały magiczne i należy prowadzić dyskusje wyłącznie na tematy magiczne. Obecnie istnieje kanał integracyjny, który służy rozmowom towarzyskim, a nie tematycznym. Każdy przypadek prowadzenia luźnej, niezwiązanej z tematem magii dyskusji na kanale do tego nie przeznaczonym, w zależności od oceny Kapituły może skutkować ostrzeżeniem.

Każdy moderator może przyznawać ostrzeżenia w sytuacji kiedy członek Collegium łamie zasady serwera. Funkcja ta wywoływana jest odpowiednią komendą.

 • Moderator nie może wręczyć kilku punktów ostrzeżeń za to samo przewinienie.
 • Trzy ostrzeżenia oznaczają wyłączenie członkowi Collegium możliwości zabierania głosu na okres tygodnia.
 • Sześć ostrzeżeń oznacza wyłączenie członkowi Collegium możliwości zabierania głosu na okres trzech tygodni.
 • Dziewięć ostrzeżeń oznacza wyrzucenie członka z Collegium Magorum.
 • Od przyznanych ostrzeżeń nie można się odwoływać – decyzję Moderacji może podważyć jedynie członek Kapituły.
Kto może aplikować?

Celem Collegium jest promowanie okultyzmu, ze szczególnym naciskiem na kultywowanie indywidualnej wolności, dyscypliny i samopoznania oraz tworzenie uniwersalnego braterstwa. Od członków wymagamy szczerości, współpracy, wzajemnej pomocy i działania w dobrej wierze. W naszej społeczności cenimy gościnność i promujemy pokój, tolerancję oraz prawdę. Sprzeciwiamy się tyranii, uciskowi i zabobonowi. Aby do nas dołączyć musisz być osobą pełnoletnią, wolną, o nieposzlakowanej reputacji i praktykującą magię. Kwestia pełnoletności jest oczywista i wiąże się z ukończeniem 18-go roku życia. Wolność oznacza nieprzebywanie w zakładzie karnym, ale także świadomość podjętych decyzji i pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Nieposzlakowana reputacja oznacza brak społecznego napiętnowania za dokonane występki, które mogłoby negatywnie wpłynąć na dobre imię Collegium. Wystarczy, że pragniesz poznać i rozwijać siebie i czujesz, że zgadzasz się z promowanymi przez nas wartościami.

Aplikacja

Czy podoba Ci się idea Collegium i chcesz wziąć w tym udział?

Gdy wypełnisz poniższy formularz i prześlesz go do nas, skontaktuję się z Tobą wysyłając zaproszenie do serwera na Discordzie i wstępnej rozmowy.

Podaj trzy tytuły książek, które wpłynęły najbardziej na Twoją wizję magii/magiczną praktykę:

WSTĘPNY TEST WIEDZY

Jak nazywał się twórca Thelemy? *
Jestem wilgotny i ciepły. Czym jestem? *
Ile światów znajduje się na Kabalistycznym Drzewie Życia? *
Jak nazywa się technika widzenia obrazów w odbijającej powierzchni? *
Z jakim żywiołem związany jest znak Panny? *
Czy dniem Wenus jest Czwartek? *
Zgoda